Phutu.Org Chuyển qua Phutu.vn

Thích bài này? Bài trướcBài sau

Thần Long

on 5/4/2013, 17:30

#1
avatar

Thần LongGiang Hồ Đệ Nhất
Xem lý lịch thành viên
Posts : 236
Points : 400
Thanked : 9
Tham gia : 18/12/2009
default 1111111111111111111

Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" id="min-width" lang="vi" xml:lang="vi">
      <head>
          <title>HTML avatar anime</title>
          <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
          <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/minilo10.png" />
          <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
          <script type="text/javascript">
            jQuery(function () {
                var n = 0,
                  time = setInterval(function () {
                      jQuery("#time").text(n++)
                  }, 1);
                jQuery.get("/u1?change_temp=1", function (a) {
                  clearInterval(time);
                  var d = jQuery(a).find("dt:contains('avatar-data')").parent("dl").attr("id"),
                      e = jQuery(a).find("dt:contains('avatar-data') span").attr("style"),
                      a = jQuery(a).find("dt:contains('avatar-data')").next().find("input").attr("id"),
                      b = check(),
                      c = check2();
                  void 0 == a || null == b || null == c ? alert("L\u1ed7i! Kh\u00f4ng t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00f4ng tin c\u1ea7n thi\u1ebft\nTr\u00ecnh duy\u1ec7t Internet Explorer v\u00e0 Opera kh\u00f4ng ch\u1ea1y \u0111\u01b0\u1ee3c m\u00e3 n\u00e0y.") : jQuery("body").html('<h1>CSS</h1><h3>ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet</h3><div style="border: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding: 10px;">/* X\u00f3a \u0111o\u1ea1n n\u00e0y n\u1ebfu d\u00f9ng right widget */<br>#container{margin-right: 0px ! important; float: none ! important;}<br>#content{margin-right: 0px ! important;}<br>#right{display: none;}<br>/* \u1ea8n avatar-data */<br>#ucp dt span[style="' + e + '"],#' + d + ",#" + a + '{display: none;}</div><h1>HTML</h1><h3>ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> HTML pages management >> Create new HTML page</h3><p><img alt="H\u01b0\u1edbng d\u1eabn" src="http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/html10.png" /></p><div style="border: 1px solid rgb(221, 221, 221); position: relative; height: 400px;"><iframe src="http://www.fmvi.vn/h148-source-avatar-anime?fmvi1=' + a + "&fmvi2=" + b + "&fmvi3=" + c + '" style="width: 100%; position: absolute; border: 0px none; height: 400px;"></iframe></div>')
                })
            });

            function check() {
                var a = prompt("Nh\u1eadp s\u1ed1 uID c\u1ee7a avatar1:", "");
                return isNaN(a) ? check() : a
            }
            function check2() {
                var a = prompt("Nh\u1eadp s\u1ed1 uID c\u1ee7a avatar2:", "");
                return isNaN(a) ? check2() : a
            };
          </script>
          <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[ var _gaq=_gaq||[];_gaq.push(["_setAccount","UA-26966514-1"]);_gaq.push(["_trackPageview"]);(function(){var a=document.createElement("script");a.type="text/javascript";a.async=!0;a.src=("https:"==document.location.protocol?"https://ssl":"http://www")+".google-analytics.com/ga.js";var b=document.getElementsByTagName("script")[0];b.parentNode.insertBefore(a,b)})(); //]]>               
          </script>
      </head>
      <body>Đang kiểm tra, vui lòng chờ trong giây lát!
          <br />Thời gian kiểm tra <span id="time">0</span> ms
          <br />Trình duyệt Internet Explorer và Opera không chạy được mã này.</body>

    </html>
  Trả lời chủ đề này
  MrTom

  on 11/4/2013, 11:04

  #2
  avatar

  MrTom  Nổi tiếng giang hồ
  Xem lý lịch thành viên
  Posts : 193
  Points : 287
  Thanked : 19
  Tham gia : 24/12/2009
  Age : 25
  default Re: 1111111111111111111

  435242
   Trả lời chủ đề này
   Thần Long

   on 29/4/2013, 23:44

   #3
   avatar

   Thần Long   Giang Hồ Đệ Nhất
   Xem lý lịch thành viên
   Posts : 236
   Points : 400
   Thanked : 9
   Tham gia : 18/12/2009
   default Re: 1111111111111111111

   4
    Trả lời chủ đề này
    Thần Long

    on 29/4/2013, 23:49

    #4
    avatar

    Thần Long    Giang Hồ Đệ Nhất
    Xem lý lịch thành viên
    Posts : 236
    Points : 400
    Thanked : 9
    Tham gia : 18/12/2009
    default Re: 1111111111111111111

    32éd
     Trả lời chủ đề này
     Thần Long

     on 29/4/2013, 23:59

     #5
     avatar

     Thần Long     Giang Hồ Đệ Nhất
     Xem lý lịch thành viên
     Posts : 236
     Points : 400
     Thanked : 9
     Tham gia : 18/12/2009
     default Re: 1111111111111111111

     1
      Trả lời chủ đề này
      Sponsored content

      Sponsored content      default Re: 1111111111111111111

       Trả lời chủ đề này

       Reply Facebook